Anna själv av Anna Smedberg Bondesson

Det är sommar och höst år 2015. En mensblödning svämmar över och förenar sig med minnets floder och hav. En resa i den grekiska ö-världen, en konferens i Worcester och en lägenhet på Skolgatan i Lund blir några av flödets hållpunkter i Anna Smedberg Bondessons prosalyriska triptyk. Berättelsen rör sig mot barndomens sår och vidare, med språket som blivande, varande och överlevande i världen. ”En mogen debut där jag häpnar över hur mycket hennes lyriska språk förmår förmedla”. Eva Ström i Sydsvenska Dagbladet.