Anna Smedberg Bondesson

Anna Smedberg Bondesson är född 1968 i Lund. Hon är litteraturvetare och hennes avhandling handlade om poeten Anna Rydstedt, Anna i världen ( ellerströms 2004). Hon har också bl a översatt Umberto Eco och skrivit Gösta Berling på La Scala ( Makadam, 2018). Anna Smedberg Bondesson debuterade som poet med Anna själv.