Kontakt

Verksamheten leds av förläggaren Pernilla Ståhl, och vårt kontor finns på Winstrupsgatan 10 i Lund.

Palaver press
Winstrupsgatan 10
222 22 LUND

+46 70 961 55 96
info@palaverpress.se

Kontakta oss

Vill du få information när något händer? Har du synpunkter på utgivningen? Vill du stödja oss? Maila oss på info@palaverpress.se Vi får gärna tips från våra läsare.