Om oss

Palaver press startades 2018 av en grupp författare, poeter och översättare, med basen i Lund. Vi läser mycket och gärna, och vi skriver också själva. Vi har en genomtänkt utgivning av kvalitetslitteratur med fokus på svensk och översatt prosa och poesi. Det vi tycker om. Och det vi saknat i svensk översättning.

Det grafiska uttrycket är viktigt för oss, och vi tillåter oss att vara både strama och fantasieggande. Men typsnittet känner du alltid igen: Birka. För formgivning samarbetar vi med Caroline Bjurman Holgersson och Christopher Fredriksson.

I samarbete med Martin Bryder Galleri i Lund ordnar vi events där konst och litteratur möts. Vi har också författarkvällar i samarbete med bokhandlare och med kulturinstitut.

Palaver press leds av förläggaren och redaktören Pernilla Ståhl.

Om MANUS: så roligt att så många skriver, men vi har nu ingen möjlighet att läsa alla manus som skickas till oss. Du kan naturligtvis prova att skicka ändå, men får i sådana fall räkna just med att vi varken hinner läsa eller svara.