Anna Cabak Rédei

Anna Cabak Rédei är docent i kognitiv semiotik och har skrivit en avhandling om den fransk-schweiziska författarinnan Germaine de Staël (1766-1817). I det arbetet väcktes ett vidare intresse för de Staëls omfattande författarskap, och för fortsatt arbete med att översätta henne. Det har under de senaste tio åren lett till fler översättningar av hennes texter, såväl kortare som längre.