Anna Smedberg Bondesson

Anna Smedberg Bondesson är född 1968 i Lund. Hon är biträdande professor i litteraturvetenskap och ämnet för avhandlingen var Anna Rydstedts diktkonst, Anna i världen (ellerströms 2004). Hon har tidigare översatt Umberto Ecos Fyra moraliska betraktelser (Brombergs 1999) samt nyligen skrivit de vetenskapliga essäböckerna Ditt språk i min mun. Grannspråkets glädje och gagn (Makadam 2014) och Gösta Berling på La Scala. Selma Lagerlöf och Italien (Makadam 2018). Anna Smedberg Bondesson debuterade som poet med Anna själv, som fick Eva Ström att häpna i Sydsvenskan (2019).