Germaine de Staël. Ett liv, en epok av Anna Cabak Redéi

2024

En första svenskspråkig, populärvetenskaplig biografi över Germaine de Staëls författarskap.