Germaine de Staël. Ett liv, en epok” av Anna Cabak Redéi

2023

En första svenskspråkig, populärvetenskaplig biografi över Germaine de Staëls författarskap.