David Diop – Om natten är allt blod svart

November 2022