Gåvor

”Hennes magi, djupare än all annan, är ordens magi, det sanna språkets magi.”  Neil Gaiman

I de glest befolkade Uppländerna föds vissa med gåvor – förunderliga förmågor som används i blodiga fejder om mark, trälar och boskap. Upplänningarna anses vara häxfolk som kan döda med en blick och förvrida fiendernas kroppar.

Orrec kan döda och förgöra både människor, djur och växter, men hans gåva är vild, han har ingen makt över den själv. Blir han arg dödar hans blick. Därför måste han alltid bära ögonbindel. Hans barndomsvän Gry kan kalla jaktbyten ut ur skogen. När de vägrar använda sina gåvor för att försvara sin släkts domäner, har deras familjer ingen nytta av dem. Vad ska de då göra med sina liv?

En berättelse för alla om makt, om att bli vuxen och lära sig att verka för det ljusa och goda i en mörk och grym tillvaro. Men också en hyllning till ordets och berättandets makt och om att berättelser till och med kan överlista döden.

Krönikor från Västra kusten består av tre böcker. Gåvor är den första delen.

Översättning av Lena Jonsson.