House of Stone av Novuyo Rosa Tshuma

2023

Tshumas fantastiska debut utspelar sig i ett Zimbabwe på fall. En absurd, lekfull, tragisk  bladvändare.