House of Stone av Novuyo Rosa Tshuma

Hösten 2023

Tshumas fantastiska debut utspelar sig i ett Zimbabwe på fall. En absurd, lekfull, tragisk  bladvändare.

Boken översätts av Emilia Fjeld och utkommer i september 2023.