Någonstans i detta dunkel av Natascha Wodin

2024

 

Natascha Wodins prisbelönade ”Hon kom från

Mariupol” och ”Någonstans i detta dunkel” bildar

tillsammans en diptyk över tvångsarbete och

flykt i 1900-talets krigshärjade Europa. Wodin

skriver en familjehistoria som gestaltar ett helt

sekel. I den andra volymen möter vi fadern som

växte upp i extrem fattigdom i Ryssland. Han

kom till Tyskland 1944 som tvångsarbetare och

levde där till 1989, men lärde sig aldrig mer än

ett par fraser på det nya språket. Som barn

visste Natascha Wodin ingenting om den tyska

eller sin rysk-ukrainska historia. Boken blir

också ett porträtt av den unga prövande

Förbundsrepubliken.

”Hon kom från Mariupol” tilldelades Preis der

Leipziger Buchmesse.