När kriget inte kom av Grezgorz Flakierski

Pikaresk om Europa

Föga anar Dawid Kolomyjski vad som väntar den morgon han kliver upp för att följa ordern att mobilisera för krig, en vacker sensommarmorgon i Warszawa i slutet på 1930-talet. Från land till land, från en kvinnofamn till en annan, får vi följa honom på hans flykt undan våld, dumhet och rasism, genom ett Europa som på en gång är sig bara nästan och sig alltför likt. ”En övertygande pikaresk”, skrev Salomon Schulman i Sydsvenska Dagbladet.