Natascha Wodin

Natascha Wodin( f. 1945) är en tysk författare med ursprung i Ukraina. I sina böcker skildrar hon Andra världskrigets efterdyningar i östra Europa. Sie kam hus Mariupol är hennes mest kända bok och ges ut i svensk översättning på palaver.