Pernilla Ståhl

Pernilla Ståhl leder arbetet på palaver press. Hon har en bakgrund som kultur- och samhällsskribent i dagspress och radio. Hennes senaste bok är essäboken The Triumphal Arch of Mogadishu. Colonial architecture and Urban Planning (Eddy.se, 2022). För palaver har hon översatt Ett hav av vallmo av Amitav Ghosh.