Röster av Ursula K. Le Guin

2024

Röster är den andra delen i trilogin Krönikor från Västra kusten. Här berättas historien om Memer, en flicka som bor i ett ockuperat land. Hennes land, Ansul, har erövrats av Ald, ett brutalt och vidskepligt folk från öst. Memer läser i hemlighet förbjudna böcker och blir förälskad i sitt folks antika litteratur; hon träffar Gry och Orrec, som kommer till Ansul som resande berättare. Tillsammans spelar deras sammanflätade öden en roll i Ansuls och Alds politiska kamp.

Trilogin riktar sig både till unga vuxna och vuxna. Ursula K. Le Guins författarskap präglades genomgående av feminism och normbrytande. Margaret Atwood har kallat Le Guin “en av nittonhundratalets litterära giganter”.