Vilken koppling finns det mellan ett mystiskt dödsfall, en familjefejd, några strukna rader i Shakespeares Romeo och Julia och ett spökbarn som plötsligt uppenbarar sig? Kortromanen Vem dödade poeten? (orig. Qui a tué le poète?) är på en och samma gång en thriller, en gotisk kärleksberättelse och en betraktelse om skapande och poesins magi i realismens tidsålder. Luis de Miranda kommer från Portugal, har länge varit verksam som författare, förläggare och filosof i Frankrike och är numera bosatt i Sverige.

utkommer hösten 2019